Telmix Plus 40 mg + 12,5 mg

Wskazania

Leczenie samoistnego nadciśnienia tętniczego.

Złożony produkt leczniczy Telmix Plus o mocy 40 mg + 12,5 mg (zawierający 40 mg telmisartanu i 12,5 mg hydrochlorotiazydu) jest wskazany do stosowania u osób dorosłych, u których ciśnienie tętnicze nie jest wystarczająco kontrolowane podczas monoterapii telmisartanem.

Przeciwwskazania

  • Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
  • Nadwrażliwość na inne pochodne sulfonamidowe (hydrochlorotiazyd jest pochodną sulfonamidową).
  • Drugi i trzeci trymestr ciąży. 
  • Zastój żółci i niedrożność dróg żółciowych.
  • Ciężka niewydolność wątroby.
  • Ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min).
  • Oporna na leczenie hipokaliemia, hiperkalcemia.
  • Jednoczesne stosowanie z produktami zawierającymi aliskiren u pacjentów z cukrzycą lub zaburzeniem czynności nerek (współczynnik przesączania kłębuszkowego, GFR < 60 ml/min/1,73 m2).

Wielkość opakowania

  • 28 tabletek

Skład

Telmisartan (Telmisartanum), 40 mg + Hydrochlorotiazyd (Hydrochlorothiazidum) 12,5 mg

Podmiot odpowiedzialny

Biofarm® Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 13, 60-198 Poznań