Losacor® HCT

Wskazania

  • Produkt leczniczy Losacor HCT jest wskazany w leczeniu pierwotnego nadciśnienia tętniczego u pacjentów, u których ciśnienie krwi nie jest wystarczająco kontrolowane podczas leczenia tylko losartanem potasowym lub tylko hydrochlorotiazydem.

Przeciwwskazania

  • Nadwrażliwość na losartan, substancje będące pochodnymi sulfonamidu (jak hydrochlorotiazyd) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
  • Oporny na leczenie niedobór potasu we krwi lub nadmiar wapnia we krwi.
  • Ciężkie zaburzenia czynności wątroby; zastój żółci oraz zaburzenia zatykające drogi żółciowe.
  • Oporny na leczenie niedobór sodu we krwi.
  • Objawowe nadmierne stężenie kwasu moczowego we krwi/dna.
  • 2. i 3. trymestr ciąży.
  • Ciężkie zaburzenia czynności nerek (tj. klirens kreatyniny <30 ml/min).
  • Bezmocz.
  • Jednoczesne stosowanie produktu leczniczego Losacor HCT z produktami zawierającymi aliskiren jest przeciwwskazane u pacjentów z cukrzycą lub zaburzeniem czynności nerek (współczynnik filtracji kłębuszkowej, GFR<60 ml/min/1,73 m2).

Wielkość opakowania

38 tabletek powlekanych

Skład

Losartan potasowy (Losartanum kalicum), 50 mg
Hydrochlorotiazyd (Hydrochlorothiazidum), 12,5 mg

Podmiot odpowiedzialny

Biofarm® Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 13, 60-198 Poznań