Liprox®

Wskazania

 • w pierwotnej hipercholesterolemii (typu II a i II b), jednocześnie z odpowiednią dietą w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu całkowitego i cholesterolu LDL u pacjentów, u których leczenie dietą lub innymi metodami nie było wystarczająco skuteczne,
 • w miażdżycy tętnic wieńcowych u pacjentów ze zwiększonym stężeniem cholesterolu w surowicy, u których stosowanie diety lub innych metod nie było wystarczająco skuteczne.

Przeciwwskazania

Przeciwwskazaniem do stosowania produktu Liprox jest:

 • nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
 • ciąża i okres karmienia piersią,
 • czynna choroba wątroby,
 • utrzymywanie się podwyższonego poziomu aminotransferaz (więcej niż trzykrotnie przekraczającego normę),
 • ciężka niewydolność nerek,
 • choroby mięśni szkieletowych (miopatie),
 • utrudniony odpływ żółci (cholestaza),
 • jednoczesne stosowanie silnych inhibitorów enzymu CYP 3A4 (np. itrakonazolu, ketokonazolu, inhibitorów proteazy wirusa HIV, erytromycyny, klarytromycyny, telitromycyny i nefazodonu),
 • jednoczesne stosowanie z mibefradilem, antagonistą kanału wapniowego z grupy pochodnych tetralolowych.


Produktu nie przyjmować równocześnie z alkoholem.
Przyjmowanie lowastatyny przez osoby nadużywające alkoholu zwiększa ryzyko alkoholowego
uszkodzenia wątroby. Osoby uzależnione od alkoholu nie powinny stosować tego produktu
leczniczego.

Wielkość opakowania

28 tabletek 

Skład

Lowastatyna (Lovastatinum), 20 mg

Podmiot odpowiedzialny

Biofarm® Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 13, 60-198 Poznań