Theospirex® retard 300 mg

Wskazania

Zapobieganie skurczom oskrzeli w przebiegu astmy oskrzelowej i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.

Uwaga: Produkty z teofiliną o przedłużonym uwalnianiu nie są przeznaczone do doraźnego leczenia stanu astmatycznego (ciężkiego napadu astmy) lub zaburzeń oddychania spowodowanych ostrym skurczem oskrzeli.
Teofiliny nie należy stosować jako leku pierwszego wyboru w leczeniu astmy u dzieci.

Przeciwwskazania

  • Nadwrażliwość na teofilinę i jej pochodne, na inne pochodne ksantyny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
  • Świeży zawał mięśnia sercowego.
  • Wstrząs, zapaść.
  • Ostre zaburzenia rytmu serca.
  • Ciężkie choroby wątroby.
  • Obrzęk płuc.
  • Skłonność do drgawek.
  • Padaczka.
  • Stosowanie u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Wielkość opakowania

50 tabletek powlekana o przedłużonym uwalnianiu

Skład

Teofilina bezwodna (Theophyllinum anhydricum), 300 mg

Podmiot odpowiedzialny

Biofarm® Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 13, 60-198 Poznań