Nota Prawna

 1. Niniejszy Serwis został przygotowany przez Biofarm Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wałbrzyskiej 13, jako serwis informacyjny dla odbiorców w Polsce. Dostęp oraz korzystanie z Witryny podlega poniższym warunkom i zastrzeżeniom oraz wszystkim właściwym przepisom. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację tych warunków.
 2. Wszelkie zawarte na stronie treści, w tym oznaczenia produktów i nazwy handlowe stanowią własność intelektualną Biofarm Sp. z o.o. i zgodnie z prawem podlegają ochronie. Ich kopiowanie i rozpowszechnianie bez uprzedniej pisemnej zgody Biofarm Sp. z o.o. jest zabronione i skutkować będzie przewidzianymi przez przepisy prawa sankcjami z tytułu odpowiedzialności cywilnej i karnej. Materiały dostępne w serwisie mogą być drukowane, kopiowane lub wykorzystywane w inny sposób wyłącznie dla użytku prywatnego i w celach niekomercyjnych.
 3. Biofarm Sp. z o.o. oświadcza, iż treść stron internetowych oraz materiałów prezentowanych w niniejszym serwisie zostały przygotowane z dochowaniem należytej staranności, tak by zapewnić optymalne wsparcie w trosce o zdrowie. Jednak autorzy, konsultanci jak i wydawca Serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za dokładność i kompletność informacji umieszczonych na stronach Serwisu. Wszystkie osoby wykorzystujące opublikowane w Serwisie treści robią to na własną odpowiedzialność i ryzyko.
 4. Zakładka „Lekarze i Farmaceuci” stanowi część specjalistyczną, co oznacza, że materiały i informacje w niej zawarte przeznaczone są wyłącznie dla osób, do których na podstawie obowiązujących przepisów prawa może być kierowana informacja medyczna. Wykorzystywanie zawartych tam treści będzie równoznaczne z potwierdzeniem przez użytkownika, w szczególności lekarzy i farmaceutów, że mają wymagane uprawnienia.
 5. Należy pamiętać, iż wszystkie informacje dotyczące zdrowia, prezentowane w Serwisie publikowane są w celach informacyjnych i edukacyjnych i nie mogą zastępować konsultacji z lekarzem, ani być traktowane jako forma doradztwa, konsultacji czy rekomendacji. Ostateczna decyzja zastosowania w praktyce informacji przeczytanych w niniejszym Serwisie należy do lekarza.
 6. Żadna informacja zamieszczona w Serwisie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 7. Serwisy i strony internetowe, do których odesłania znajdują się w niniejszym Serwisie, o ile nie zawierają takiej informacji, nie zostały przygotowane przez Biofarm Sp. z o.o., a Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść. Dostęp i jakiekolwiek użycie zawartości takiej strony następuje na własne ryzyko użytkownika. Biofarm Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone przez użytkowników w wyniku działań związanych z dostępem, użyciem lub pobieraniem materiałów z Serwisu i ich dalszą eksploatacją. Biofarm Sp. z o.o. nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wynikające z wprowadzonych przez nią w Serwisie zmian, a także za szkody lub ubytki powstałe wskutek przerwy w dostępie do sieci i Serwisu, wirusów, błędów systemu komputerowego spowodowanego przez wirusy lub komunikację za pomocą poczty elektronicznej. Dostęp do strony może zostać przerwany z powodu prac związanych z jej utrzymaniem i uaktualnianiem oraz z innych względów, w szczególności z przyczyn technicznych. Biofarm Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za te zakłócenia i ich ewentualne konsekwencje dla użytkowników.
 8. Serwis internetowy Biofarm Sp. z o.o. posiada linki do stron osób trzecich. Biofarm Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści umieszczone na tych stronach, a możliwość połączenia z taką stroną nie będącą własnością Biofarm Sp. z o.o. nie oznacza, że Biofarm Sp. z o.o. rekomenduje taką stronę, produkty czy usługi, o których mowa na stronach osób trzecich. Użytkownik decydując się na skorzystanie z tych linków, aby uzyskać dostęp do stron osób trzecich czyni to wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 9. Niedozwolone jest włączanie niniejszego Serwisu do innych witryn lub części witryn należących do innych podmiotów. Podłączenie on-line lub inny sposób włączania części Serwisu do witryn należących do innych podmiotów również są zabronione.
 10. Jakiekolwiek komentarze, sugestie lub uwagi nawiązujące do informacji zawartych w niniejszym Serwisie, przekazane przez użytkownika nie będą traktowane jako poufne i mogą być wykorzystywane nieodpłatnie i bez ograniczeń przez Spółkę w granicach przewidzianych prawem, według jej uznania. Biofarm Sp. z o.o. z chwilą otrzymania nabywa nieodpłatne prawo do powielania, wykorzystania oraz używania i dystrybuowania takich informacji bez żadnych ograniczeń.
 11. Biofarm Sp. z o.o. oświadcza, że przechowuje i przetwarza wszelkie przekazane przez użytkownika Serwisu informacje z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.
 12. Informacje znajdujące się w Serwisie mogą zawierać techniczne nieścisłości i/lub błędy typograficzne. Biofarm Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian, poprawek i/lub udoskonalania informacji, oraz produktów i programów opisanych w Serwisie. Korekty te są wiążące, należy więc systematycznie odwiedzać stronę Serwisu.