INNOWACJE

W naszym Centrum Badań i Rozwoju opracowujemy nowoczesne terapie

Badania i rozwój

Współpraca z ośrodkami badawczymi

Biofarm od lat nawiązuje współpracę z międzynarodowymi i krajowymi ośrodkami badawczymi oraz krajowymi i międzynarodowymi ekspertami z różnych dziedzin nauki.

W ramach współpracy przy realizacji projektów unijnych tworzone są konsorcja naukowo-przemysłowe mające na celu rozwój innowacyjnych technologii badawczych oraz technologii wytwarzania i w rezultacie, zwiększenie dostępności nowoczesnych produktów leczniczych dla pacjentów.

Centrum Badań i Rozwoju

Mamy ponad 30 lat doświadczenia w rozwoju technologii wytwarzania produktów leczniczych i suplementów diety. W tym okresie uzyskaliśmy pozwolenia na dopuszczenie do obrotu dla ponad 112 produktów leczniczych, z czego 80% formulacji zostało stworzonych przez zespół badawczo-rozwojowy firmy Biofarm. Na nasze Centrum Badawczo-Rozwojowe składają się laboratoria badawcze i technologiczne wyposażone w nowoczesną aparaturę pozwalającą na opracowanie zaawansowanych technologii wytwarzania.

Nowoczesny park maszynowy

W ciągu ostatnich 13 lat Biofarm przeznaczył 
ponad 100 mln zł na badania, rozwój oraz rozbudowę i wyposażenie w nowoczesną aparaturę obszaru produkcyjnego. W latach 2018-2020 przeprowadziliśmy inwestycje, w wyniku której obszar produkcyjny powiększył się o ponad 450 m2. Wartość inwestycji poniesionych w tych latach, wraz z kosztami zakupu nowej aparatury produkcyjnej wyniosła około 20 mln zł.

Własne patenty

Rezultatem prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych w Biofarm jest 13 zgłoszeń patentowych, obejmujących innowacyjne formulacje, ich wytwarzanie oraz zastosowanie. 

Zgłoszenia patentowe obejmują produkty m.in. z obszarów onkologii, kardiologii, psychiatrii i chorób wewnętrznych.

Nasze innowacyjne produkty to:

 • 2007 – Atrox, pierwsza polska atorwastatyna
 • 2009 – Bioprazol Bio, pierwszy omeprazol bez recepty w Polsce
 • 2012 – Biomentin, pierwszy lek generyczny memantyny w Europie
 • 2014 – Lapixen, pierwszy lek generyczny z lacydypiną w Polsce
 • 2015 – Ginkofar Extra, pierwsza i jedyna w Polsce dawka Ginko Biloba 240 mg
 • 2016 – Tribux Bio, pierwsza w Europie trimebutyna bez recepty
 • 2018 – Proaxon, pierwszy i jedyny lek w Polsce zawierający cytykolinę
 • 2018 – Tamivil, pierwszy polski oseltamiwir
 • 2018 – Tiocolis, pierwszy i jedyny lek w Polsce zawierający tiokolchikozyd
 • 2019 – Noctis, pierwsza w Polsce doksylamina
 • 2019 – Artigo, pierwszy lek generyczny z cynaryzyną i dimenhydrynatem
 • 2019 – Nebicard, pierwszy w Polsce nebiwolol w dawce 10 mg
 • 2019 – Biotynox Forte, pierwszy lek z dawką 10 mg Biotyny
 • 2019 – Solcidiol, pierwszy w Polsce kalcyfediol

   

Innowacyjne produkty Biofarm

Konkursy badawczo‑rozwojowe

W ciągu minionych 15 lat uzyskaliśmy dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w 16 konkursach:

 • Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2.3 w latach 2005-2006
 • Inicjatywa Technologiczna w 2007
 • Inicjatywa Technologiczna w 2009
 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 4.4 nr 15 w latach 2009-2014
 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 4.4 nr 16 w latach 2009-2014
 • POIG 1.5 Innomed 2007-2013
 • Program Badań Stosowanych w roku 2012
 • Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2016
 • Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2017
 • Innoneuropharm 2017
 • Innoneuropharm 2018
 • Inteligentny Rozwój 2014-2020


Łączna wartość wszystkich projektów przekroczyła 70 mln zł. Dofinansowanie ze środków funduszy Unii Europejskiej osiągnęło prawie 30 mln zł.

Aby dowiedzieć się więcej o szczegółach dotyczących projektów będących w trakcie realizacji kliknij poniżej:

WIĘCEJ PROJEKTÓW