Noctis

Wskazania

Krótkotrwałe, objawowe leczenie sporadycznej bezsenności u osób dorosłych, zwłaszcza w przypadku występowania trudności z zasypianiem, częstych przebudzeń nocnych lub wczesnego budzenia w godzinach porannych.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Nadwrażliwość na inne leki przeciwhistaminowe.

Należy wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia krzyżowej reakcji nadwrażliwości z innymi lekami przeciwhistaminowymi, dlatego też nie wolno stosować leku przeciwhistaminowego blokującego receptory H1 w razie stwierdzenia nadwrażliwości na jakikolwiek lek z tej grupy.

 • astma,
 • przewlekłe zapalenie oskrzeli,
 • rozedma płuc,
 • jaskra,
 • przerost gruczołu krokowego,
 • bliznowaciejący wrzód trawienny,
 • zwężenie odźwiernikowo-dwunastnicze,
 • zwężenie szyi pęcherza moczowego,
 • ciężka niewydolność nerek lub schyłkowa niewydolność nerek,
 • ciężka niewydolność wątroby,
 • jednoczesne stosowanie z inhibitorami monoaminooksydazy (IMAO),
 • jednoczesne stosowanie silnych inhibitorów izoenzymów CYP450.


Należą do nich:

 • leki z grupy SSRI (fluoksetyna, fluwoksamina, paroksetyna),
 • antybiotyki makrolidowe (klarytromycyna, erytromycyna, telitromycyna),
 • leki przeciwarytmiczne (amiodaron),
 • leki przeciwwirusowe z grupy inhibitorów proteazy (indynawir, rytonawir, telaprewir),
 • leki przeciwgrzybicze z grupy azoli (flukonazol, ketokonazol, itrakonazol worykonazol),
 • terbinafina,
 • chinidyna,
 • nefazodon,
 • bupropion,
 • gemfibrozyl.


Ciąża i karmienie piersią.

Wielkość opakowania

14 tabletek powlekanych

Skład

Doksylamina wodorobursztynianu (Doxylamini hydrogenosuccinas), 12,5 mg

Podmiot odpowiedzialny

Biofarm® Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 13, 60-198 Poznań