Nebicard 10 mg

Wskazania

Nadciśnienie tętnicze
Leczenie nadciśnienia tętniczego samoistnego.

Przewlekła niewydolność serca
Leczenie stabilnej, łagodnej i umiarkowanej, przewlekłej niewydolności serca, jako uzupełnienie standardowej terapii u pacjentów w podeszłym wieku (70 lat lub więcej).

Choroba wieńcowa
Leczenie objawowej stabilnej choroby wieńcowej.

Przeciwwskazania

  • Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
  • Niewydolność lub zaburzenia czynności wątroby.
  • Ostra niewydolność serca, wstrząs kardiogenny lub epizody niewyrównanej niewydolności serca wymagające dożylnego podawania leków o działaniu inotropowym dodatnim.


Dodatkowo, tak jak w przypadku innych leków beta-adrenolitycznych, produkt Nebicard jest przeciwwskazany w przypadku:

  • zespołu chorego węzła zatokowego, w tym bloku zatokowo-przedsionkowego,
  • bloku przedsionkowo-komorowego II i III stopnia (bez wszczepionego stymulatora),
  • stanów skurczowych oskrzeli lub astmy oskrzelowej w wywiadzie,
  • nieleczonego guza chromochłonnego nadnerczy,
  • kwasicy metabolicznej,
  • bradykardii (częstość pracy serca < 60 skurczów na minutę przed rozpoczęciem leczenia),
  • niedociśnienia tętniczego (ciśnienie skurczowe < 90 mm Hg),
  • ciężkich zaburzeń krążenia obwodowego.

Wielkość opakowania

  • 28 tabletek  
  • 56 tabletek  

Skład

Nebiwolol (Nebivololum), 10 mg

Podmiot odpowiedzialny

Biofarm® Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 13, 60-198 Poznań