Seractil® 400 mg

Wskazania

Objawowe leczenie:

 • bólu i zapalenia w chorobie zwyrodnieniowej stawów,
 • ostrego bólu menstruacyjnego,
 • innych rodzajów bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego, takich jak: bóle mięśniowo‑szkieletowe lub bóle zębów.

Przeciwwskazania

 • Nadwrażliwość na deksibuprofen, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
 • Napady astmy, skurcz oskrzeli, ostre zapalenie błony śluzowej nosa, polipy przewodu nosowego, pokrzywka lub obrzęk naczynioruchowy związane ze stosowaniem substancji o podobnym działaniu (np. kwas acetylosalicylowy lub inne NLPZ).
 • Stwierdzone w wywiadzie perforacje lub krwawienia z przewodu pokarmowego związane ze wcześniejszym stosowaniem leków z grupy NLPZ.
 • Czynna lub nawracająca choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy lub krwawienie z przewodu pokarmowego (co najmniej dwa wyraźne epizody potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia).
 • Krwawienia z naczyń mózgowych lub inne czynne krwawienia.
 • Czynna choroba Leśniowskiego-Crohna lub czynna postać wrzodziejącego zapalenia jelita grubego.
 • Ciężka niewydolność serca (klasa IV wg NYHA).
 • Ciężkie zaburzenia czynności nerek (GFR <30 ml/min).
 • Ciężkie zaburzenia czynności wątroby.
 • Począwszy od 6 miesiąca ciąży.

Wielkość opakowania

 • 10 tabletek powlekanych
 • 30 tabletek powlekanych

Skład

Deksibuprofen (Dexibuprofenum), 400 mg

Podmiot odpowiedzialny

Biofarm® Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 13, 60-198 Poznań