Nebicard 5 mg

Wskazania

Nadciśnienie tętnicze
Leczenie nadciśnienia tętniczego samoistnego.

Przewlekła niewydolność serca
Leczenie stabilnej, łagodnej i umiarkowanej, przewlekłej niewydolności serca, jako uzupełnienie standardowej terapii u pacjentów w podeszłym wieku (70 lat lub więcej).

Choroba wieńcowa
Leczenie objawowej stabilnej choroby wieńcowej

Przeciwwskazania

 • Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
 • Niewydolność wątroby lub zaburzenia czynności wątroby.
 • Ostra niewydolność serca, wstrząs kardiogenny lub epizody niewyrównanej niewydolności serca wymagające dożylnego podawania leków o działaniu inotropowym dodatnim.


Ponadto, podobnie jak w przypadku innych leków beta-adrenolitycznych, Nebicard jest przeciwwskazany, gdy u pacjenta występuje:

 • zespół chorej zatoki, w tym blok zatokowo-przedsionkowy.
 • blok serca drugiego i trzeciego stopnia (bez rozrusznika).
 • skurcz oskrzeli lub astma oskrzelowa w wywiadzie.
 • ciężka przewlekła obturacyjna choroba płuc.
 • nieleczony guz chromochłonny nadnerczy.
 • kwasica metaboliczna.
 • bradykardia (czynność serca < 60 uderzeń na minutę przed rozpoczęciem leczenia).
 • niedociśnienie tętnicze (skurczowe ciśnienie tętnicze krwi < 90 mmHg).
 • ciężkie zaburzenia krążenia obwodowego.
 • jednoczesne stosowanie floktafeniny i sultoprydu.

Wielkość opakowania

 • 28 tabletek  
 • 56 tabletek  

Skład

Nebiwolol (Nebivololum), 5 mg

Podmiot odpowiedzialny

Biofarm® Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 13, 60-198 Poznań

Odwiedź stronę produktu: www.nebiwolol5i10.pl