Bioprazol® 40 mg

Wskazania

Dorośli

 • Leczenie owrzodzenia dwunastnicy.
 • Zapobieganie nawrotom owrzodzenia dwunastnicy.
 • Leczenie owrzodzenia żołądka.
 • Zapobieganie nawrotom owrzodzenia żołądka.
 • W skojarzeniu z odpowiednimi antybiotykami, terapia eradykacyjna Helicobacter pylori (H. pylori) w chorobie wrzodowej.
 • Leczenie owrzodzeń żołądka i dwunastnicy związanych ze stosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ).
 • Zapobieganie powstawaniu owrzodzeń żołądka i dwunastnicy związanych ze stosowaniem NLPZ u pacjentów narażonych na ryzyko ich wystąpienia.
 • Leczenie refluksowego zapalenia przełyku.
 • Długotrwałe leczenie podtrzymujące u pacjentów po wygojeniu refluksowego zapalenia przełyku.
 • Leczenie objawowej choroby refluksowej przełyku.
 • Leczenie zespołu Zollingera-Ellisona.


Dzieci i młodzież 
Dzieci w wieku powyżej 1 roku oraz o masie ciała ≥ 10 kg

 • Leczenie refluksowego zapalenia przełyku.
 • Leczenie objawowe zgagi oraz zarzucania kwaśnej treści żołądkowej w chorobie refluksowej przełyku.


Dzieci i młodzież w wieku powyżej 4 lat

 • W skojarzeniu z antybiotykami w leczeniu owrzodzenia dwunastnicy wywołanego przez H. pylori.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na omeprazol, podstawione benzoimidazole lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Omeprazolu, podobnie jak innych leków z grupy inhibitorów pompy protonowej, nie należy stosować jednocześnie z nelfinawirem.

Wielkość opakowania

 • 28 kapsułek dojelitowych, twardych
 • 56 kapsułek dojelitowych, twardych

Skład

Omeprazol (Omeprazolum), 40 mg

Podmiot odpowiedzialny

Biofarm® Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 13, 60-198 Poznań