Aciprex

Wskazania

  • Leczenie dużych epizodów depresji.
  • Leczenie zaburzeń lęku napadowego (lęku panicznego) z agorafobią lub bez agorafobii.
  • Leczenie fobii społecznej.
  • Leczenie zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych.
  • Leczenie zaburzenia lękowego uogólnionego.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na escytalopram lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Jednoczesne leczenie nieselektywnymi, nieodwracalnymi inhibitorami monoaminooksydazy (MAO) z powodu ryzyka wystąpienia zespołu serotoninowego przebiegającego z pobudzeniem, drżeniem, hipertermią.

Jednoczesne stosowanie escytalopramu z odwracalnymi inhibitorami monoaminooksydazy A (np. moklobemidem) lub linezolidem (odwracalny nieselektywny inhibitor monoaminooksydazy) z powodu ryzyka zespołu serotoninowego.

Escytalopram jest przeciwwskazany u pacjentów z rozpoznanym wydłużeniem odstępu QT lub z wrodzonym zespołem wydłużonego odstępu QT.

Przeciwwskazane jest jednoczesne stosowanie escytalopramu z innymi lekami powodującymi wydłużenie odstępu QT.

Wielkość opakowania

  • 28 tabletek powlekanych
  • 56 tabletek powlekanych

Skład

Escitalopram w postaci szczawianu (Escitalopramum), 20 mg

Podmiot odpowiedzialny

Biofarm® Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 13, 60-198 Poznań