Sedival®

Wskazania

Leczenie dużych epizodów depresyjnych.
Produkt leczniczy Sedival jest wskazany do stosowania u dorosłych.

Przeciwwskazania

  • Nadwrażliwość na substancje czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą,
  • Zaburzenie czynności wątroby (tj. marskość lub czynna choroba wątroby) lub aktywność aminotransferaz w surowicy 3-krotnie przekraczająca górny zakres normy.
  • Jednoczesne stosowanie z silnymi inhibitorami CYP1A2 (np. fluwoksamina, cyprofloksacyna).

Wielkość opakowania

28 tabletek powlekanych

Skład

Agomelatyna, 25 mg

Podmiot odpowiedzialny

Biofarm® Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 13, 60-198 Poznań