O firmie

Zobacz, jakie działania CSR zrealizowaliśmy w 2023 roku

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu jest wpisana w strategie naszej firmy. Opieramy ją na trzech filarach, które skupiają się wokół  reagowania na bieżące wydarzenia, organizowania inicjatyw na rzecz zespołu Biofarm oraz współpracy z klubami sportowymi. Nie zapominamy również o 17 celach zrównoważonego rozwoju ONZ, które stanowią drogowskaz dla naszych działań. 

W minionym roku zrealizowaliśmy 19 inicjatyw z obszaru CSR. Dbając o człowieka, jego potrzeby oraz środowisko w którym żyje podejmowaliśmy działania mające na celu troskę o zdrowie oraz promowanie aktywności fizycznej już od najmłodszych lat. Ponadto aktywnie uczestniczyliśmy w akcjach charytatywnych i zbiórkach na rzecz najbardziej potrzebujących.

Kontynuując działania dla Ukrainy w roku 2023 wysłaliśmy kolejne 4 transporty humanitarne oraz wspieraliśmy mniejsze inicjatywy związane z pomocą naszym wschodnim sąsiadom. Od początku wybuchu wojny wysłaliśmy łącznie 9 transportów humanitarnych z najpotrzebniejszymi artykułami, naszymi lekami oraz suplementami diety.

Jesteśmy bardzo dumni z podjętych działań. Po raz kolejny udowodniliśmy, że człowiek jest w centrum naszych starań i dzięki zaangażowaniu naszych Pracowników możemy osiągać więcej.
 

Udostępnij: