O zdrowiu

Komunikat do fachowych pracowników ochrony zdrowia – escitalopram, citalopram

Przypomnienie: Związek pomiędzy przyjmowaniem citalopramu i escitalopramu a zależnym od dawki wydłużeniem odstępu QT

Pełny tekst do pobrania znajduje się w załączniku.

Udostępnij: