O firmie

Biofarm w Raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Z radością informujemy, że projekt klubów sportowych Wspieramy zdrową rywalizację został ujęty w 20. Raporcie Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki. Publikacja jest poświęcona działaniom charytatywnym prowadzonym przez firmy w 2021 r.  I jedną z wyróżnionych praktyk na rzecz społeczności lokalnych jest nasza inicjatywa skierowana do dzieci i młodzieży.

Cały raport jest oparty na wytycznych normy ISO26000, która wyznacza podstawową klasyfikację dobrych praktyk zgłaszanych przez różne przedsiębiorstwa.

Nasz projekt współpracy z klubami sportowymi Wspieramy zdrową rywalizację znalazł się w Rozdziale: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej. 

Jesteśmy dumni z tego projektu, ponieważ w ciągu ostatnich dwóch lat rozszerzyliśmy nasze działania z 11 klubów sportowych w Wielkopolsce na 40 klubów sportowych w całym kraju.  Pod naszym patronatem trenuje ponad 4000 dzieci. Założeniem wsparcia dziecięcych i młodzieżowych klubów sportowych była pomoc tym organizacjom sportowym, które kładą nacisk na rozwój najmłodszych sportowców. 

Jest to jeden z największych i długoterminowych projektów społecznej odpowiedzialności, jaki obecnie prowadzi firma Biofarm. 
 

Udostępnij: