Політика конфіденційності

Політика конфіденційності та захисту персональних даних Biofarm Sp. z o.o.

Адміністратором персональних даних, наданих Користувачами веб-сайту за допомогою форми для повідомлення про негативні наслідки, є Biofarm Sp. z o.o. зі штаб-квартирою в Познані, вул. Wałbrzyska 13, 60 - 198 Poznań, NIP 7780021575, REGON 008029300, KRS 0000120050 (далі – Адміністратор).

Надані персональні дані оброблятимуться відповідно до положень, що регулюють обробку персональних даних, зокрема відповідно до Загального регламенту захисту даних (далі – GDPR).

Адміністратор призначив Уповноваженого із захисту даних, який контролює правильну обробку персональних даних, з яким можна зв’язатися за такою електронною адресою: Bezpieczenstwo@biofarm.pl або написавши на поштову адресу Адміністратора.

 

Цілі обробки

Персональні дані оброблятимуться лише для цілей, пов’язаних з виконанням Адміністратором своїх обов’язків у сфері моніторингу безпеки застосування лікарських засобів.

 

Правова основа

Обробка даних здійснюється на підставі ст. 6 сек. 1 л. c GDPR, тобто надання повідомленої вами інформації про побічні ефекти лікарського засобу компетентним органам, що є виконанням юридичного зобов’язання, покладеного на Адміністратора.

 

Період обробки

Персональні дані оброблятимуться протягом періоду, не довшого, ніж вимагається положеннями про нагляд за безпекою лікарських засобів, тобто протягом 10 років після закінчення терміну дії або анулювання останнього дозволу на продаж даного лікарського засобу.

 

Одержувачі персональних даних

Ваші персональні дані можуть бути передані до компетентних національних органів або до бази даних ЄС Eudravigilance. У цьому випадку одержувач ваших даних зобов’язаний захищати надані йому дані відповідно до чинного законодавства.

Дані також можуть бути передані довіреним особам, які обробляють їх за запитом Адміністратора, тобто партнерам, які надають технічні послуги (розробка та підтримка ІТ-систем і веб-сайтів) і надають інструменти, необхідні для спілкування з вами.

Персональні дані не будуть передані третім країнам або міжнародним організаціям.

 

Ваші права

У будь-який час ви маєте право вимагати доступу до своїх персональних даних, виправлення, видалення або обмеження обробки, а також право заперечити проти обробки, а також право передати свої дані та подати скаргу до Президент Управління захисту персональних даних.

 

Інша інформація про обробку

Надання даних є добровільним, але необхідним для розгляду вищезазначеного звіту, за винятком медичних працівників, для яких відповідні законодавчі положення, що регулюють правила здійснення професійної діяльності, передбачають обов’язок повідомляти про побічну дію лікарських засобів.

Відповідно до вимог законодавства Адміністратор може не мати змоги видалити інформацію, зібрану у зв’язку з повідомленням про побічні реакції, якщо вона не є неправдивою.

 

При обробці персональних даних немає автоматизованого прийняття рішень, у тому числі профілювання.