Solcidiol

Wskazania

Dorośli

Leczenie niedoboru witaminy D, w przypadkach gdzie konieczne jest podanie dużych dawek początkowych lub gdy preferowane jest podawanie rozłożone w czasie, jak w poniższych sytuacjach:

  • jako leczenie wspomagające osteoporozy,
  • u pacjentów z zespołem złego wchłaniania,
  • osteodystrofia nerkowa,
  • choroby kości spowodowane leczeniem kortykosteroidami.

Przeciwwskazania

  • Nadwrażliwość na substancje czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą,
  • Hiperkalcemia (stężenie wapnia w surowicy >10,5 mg/dl), hiperkalciuria (zwiększone wydalanie wapnia z moczem),
  • Kamica wapniowa,
  • Hiperwitaminoza D.

Wielkość opakowania

 5 kapsułek miękkich

Skład

Kalcyfediol (Calcifediolum), 0,266 mg

Podmiot odpowiedzialny

Biofarm® Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 13, 60-198 Poznań