Corectin 10 mg

Wskazania

 • Nadciśnienie tętnicze
 • Dławica piersiowa
 • Leczenie stabilnej, przewlekłej niewydolności serca z osłabioną czynnością skurczową lewej komory, w skojarzeniu z inhibitorami ACE i lekami moczopędnymi oraz, w razie konieczności, z glikozydami naparstnicy.

Przeciwwskazania

 • Nadwrażliwość na bisoprolol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
 • Ostra niewydolność serca lub incydenty dekompensacji niewydolności serca, wymagające dożylnego stosowania leków o działaniu inotropowym dodatnim.
 • Wstrząs kardiogenny.
 • Blok przedsionkowo-komorowy drugiego lub trzeciego stopnia (bez stymulatora serca).
 • Zespół chorego węzła zatokowego.
 • Blok zatokowo-przedsionkowy.
 • Bradykardia (z czynnością serca poniżej 50 skurczów/min przed rozpoczęciem leczenia).
 • Niedociśnienie tętnicze (ciśnienie skurczowe < 90 mmHg).
 • Ciężka astma oskrzelowa lub ciężka przewlekła obturacyjna choroba płuc.
 • Późne stadium choroby zarostowej tętnic obwodowych lub zespołu Raynauda.
 • Nieleczony guz chromochłonny rdzenia nadnerczy.
 • Kwasica metaboliczna.
 • Jednoczesne stosowanie floktafeniny lub sultoprydu.

Wielkość opakowania

 • 30 tabletek powlekanych
 • 60 tabletek powlekanych

Skład

Bisoprolol fumaranu (Bisoprololi fumaras), 10 mg

Podmiot odpowiedzialny

Biofarm® Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 13, 60-198 Poznań