Bioprazol® 20 mg

Wskazania

  • Choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, również współistniejąca z zakażeniem Helicobacter pylori.
  • Refluksowe zapalenie przełyku.
  • Objawowe leczenie choroby refluksowej przełyku (pieczenie w przełyku – zgaga).
  • Zespół Zollingera-Ellisona.
  • Profilaktyka zachłystowego zapalenia płuc przed znieczuleniem ogólnym u pacjentów, u których istnieje ryzyko aspiracji kwaśnej treści żołądkowej.
  • Objawy niestrawności związane z działaniem kwasu.
  • Leczenie i profilaktyka łagodnego wrzodu żołądka i wrzodu dwunastnicy oraz nadżerek spowodowanych stosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) u pacjentów z uszkodzeniem błony śluzowej żołądka i dwunastnicy w wywiadzie, którzy wymagają leczenia NLPZ.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Omeprazolu, podobnie jak innych inhibitorów pompy protonowej, nie należy stosować w skojarzeniu z atazanawirem.

Wielkość opakowania

  • 14 kapsułek dojelitowych, twardych
  • 28 kapsułek dojelitowych, twardych

Skład

Omeprazol (Omeprazolum), 20 mg

Podmiot odpowiedzialny

Biofarm® Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 13, 60-198 Poznań