Biofibrat® 267 mg

Wskazania

Biofibrat jest wskazany do stosowania jako dodatek do diety oraz innych terapii niefarmakologicznych (np. ćwiczenia fizyczne, utrata masy ciała) w następujących przypadkach:

  • Leczenie ciężkiej hipertrójglicerydemii z niskim stężeniem cholesterolu o wysokiej gęstości (HDL) lub bez.
  • Mieszana hiperlipidemia, jeżeli stosowanie statyn jest przeciwwskazane lub nie są one tolerowane.

Przeciwwskazania

  • Niewydolność wątroby (w tym żółciowa marskość wątroby oraz niewyjaśnione przedłużające się zaburzenia funkcji wątroby).
  • Znana choroba pęcherzyka żółciowego.
  • Ciężka niewydolność nerek (eGFR <30 ml/min/1,73 m2).Przewlekłe lub ostre zapalenie trzustki z wyjątkiem ostrego zapalenia trzustki spowodowanego ciężką hipertrójglicerydemią.
  • Uczulenie na światło lub reakcje fototoksyczne podczas stosowania fibratów lub ketoprofenu.
  • Nadwrażliwość na fenofibrat lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
  • Pacjenci poniżej 18 lat.

Wielkość opakowania

  • 30 kapsułek twardych
  • 50 kapsułek twardych

Skład

Fenofibrat mikronizowany (Fenofibratum), 267 mg

Podmiot odpowiedzialny

Biofarm® Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 13, 60-198 Poznań