Biofibrat® 200 mg

Wskazania

Biofibrat jest wskazany do stosowania jako dodatek do diety oraz innych terapii niefarmakologicznych (np. ćwiczenia fizyczne, utrata masy ciała) w następujących przypadkach:

 • Leczenie ciężkiej hipertrójglicerydemii z niskim stężeniem cholesterolu o wysokiej gęstości (HDL) lub bez.
 • Mieszana hiperlipidemia, jeżeli stosowanie statyn jest przeciwwskazane lub nie są one tolerowane.
 • Mieszana hiperlipidemia u pacjentów należących do grupy wysokiego ryzyka wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych, jako dodatek do leczenia statynami, jeżeli stężenie trójglicerydów oraz cholesterolu o wysokiej gęstości (HDL) nie są w wystarczającym stopniu kontrolowane.

Przeciwwskazania

 • Niewydolność wątroby (w tym żółciowa marskość wątroby oraz niewyjaśnione przedłużające się zaburzenia funkcji wątroby).
 • Znana choroba pęcherzyka żółciowego.
 • Ciężka niewydolność nerek (eGFR <30 ml/min/1,73 m2).
 • Przewlekłe lub ostre zapalenie trzustki z wyjątkiem ostrego zapalenia trzustki spowodowanego ciężką hipertrójglicerydemią.
 • Uczulenie na światło lub reakcje fototoksyczne podczas stosowania fibratów lub ketoprofenu.
 • Nadwrażliwość na fenofibrat lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
 • Pacjenci poniżej 18 lat.

Wielkość opakowania

 • 30 kapsułek twardych
 • 50 kapsułek twardych

Skład

Fenofibrat mikronizowany (Fenofibratum), 200 mg

Podmiot odpowiedzialny

Biofarm® Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 13, 60-198 Poznań