Asertin® 100 mg

Wskazania

  • Epizody dużej depresji. Zapobieganie nawrotom epizodów dużej depresji.
  • Lęk napadowy z towarzyszącą (lub nie) agorafobią.
  • Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (ZO-K) u dorosłych i pacjentów pediatrycznych w wieku 6‑17 lat.
  • Zespół lęku społecznego.
  • Zespół lęku pourazowego, tzw. post-traumatic stress disorder (PTSD).

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Przeciwwskazane jest jednoczesne stosowanie sertraliny z nieodwracalnymi inhibitorami monoaminooksydazy (MAO) z uwagi na ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego, którego objawy obejmują: pobudzenie, drżenie oraz hipertermię. Między odstawieniem leczenia nieodwracalnymi inhibitorami monoaminooksydazy a wdrożeniem leczenia sertraliną musi upłynąć co najmniej 14 dni. Między odstawieniem leczenia sertraliną a wdrożeniem leczenia nieodwracalnymi inhibitorami monoaminooksydazy musi upłynąć co najmniej 7 dni.

Przeciwwskazane jest również jednoczesne przyjmowanie pimozydu.

Wielkość opakowania

30 tabletek powlekanych

Skład

Sertralina (Sertralinum), 100 mg

Podmiot odpowiedzialny

Biofarm® Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 13, 60-198 Poznań