O firmie

13.01.2020

Jedyny Nebivolol w dawce 10mg

Jedyny Nebivolol w dawce 10mg

Nadciśnienie tętnicze stanowi najważniejszy modyfikowalny czynnik ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego, a według WHO jest także główną przyczyną przedwczesnych zgonów na świecie. Na podstawie badań NATPOL oraz WOBASZ II szacuje się, że obecnie w Polsce nadciśnienie tętnicze dotyczy 11 mln pacjentów, a do 2035 r. ich liczba może się zwiększyć nawet o połowę. 

W 2019 r. Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego wydało wytyczne określające nowe zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym. Zaleca się w nich terapię hipotensyjną z zastosowaniem preparatów z pięciu podstawowych grup leków zwanych lekami I rzutu i są to: diuretyki tiazydowe, β- antagoniści wapnia, ACE-inhibitory oraz sartany. 

Miejsce nebiwololu w wytycznych PTNT 2019 
Nebiwolol jest kardioselektywnym β-adrenolitykiem III generacji. Stanowi on racemiczną mieszaninę prawo- i lewoskrętnych enancjomerów różniących się właściwościami farmakodynamicznymi. D-nebiwolol jest wysoce selektywnym β1-adrenolitykiem, natomiast L-nebiwolol jest agonistą receptorów β3. Stymulacja receptorów β3 pobudza produkcję endogennego tlenku azotu. Wytyczne PTNT 2019 wskazują, że preferowane wśród β-adrenolityków są właśnie te wazodylatacyjnie oraz wybitnie kardioselektywne. Nebiwolol znajduje więc swoje miejsce u pacjentów młodych do 40. rż. z NT, chorych z NT z towarzyszącą chorobą niedokrwienną serca lub niewydolnością serca u osób starszych, u pacjentów z NT i zaburzeniami potencji lub z towarzyszącymi zaburzeniami metabolicznymi. Autorzy wytycznych zwracają również uwagę na szczególną pozycję nebiwololu u pacjentów wymagających korekty ciśnienia centralnego - z uwagi na odmienne właściwości hemodynamiczne tj. mniejsze działanie chronotropowo ujemne i dodatkowy efekt wazodylatacyjny wynikający z pobudzenia receptorów β3. 

Wartym odnotowania jest fakt, że od kwietnia 2019 r. nebiwolol jest również dostępny w zwiększonej dawce 10 mg i to firma Biofarm jest pierwszą i jak do tej pory jedyną firmą farmaceutyczną w Polsce, która w swoim portfolio posiada nebiwolol w dawce 10mg. 

Zgodnie z CHPL produktu Nebicard 10 mg zwiększona dawka nebiwololu wskazana jest u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca oraz stabilną chorobą wieńcową. Wprowadzenie nebiwololu w dawce 10 mg jest odpowiedzią na europejskie oraz amerykańskie wytyczne kardiologiczne. 
 

Share: