O firmie

Biofarm realizuje 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju

Jesteśmy firmą dbającą o społeczną odpowiedzialność. Człowiek znajduje się w centrum naszych starań, dlatego dbanie o jego potrzeby i dobro środowiska, w którym żyje, to nasz priorytet i misja. W swoich działaniach kierujemy się wytycznymi 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju dla biznesu, dlatego zapraszamy do poznania naszych inicjatyw i realizacji tych celów.

1.    Koniec z ubóstwem na całym świecie
ONZ ostrzega, że samo skupienie się na finansach nie wystarcza, by skutecznie walczyć z biedą. Przedsiębiorstwa chcące zaradzić temu problemowi muszą skupiać się również na edukacji, równym dostępie do usług czy walce ze społecznym wykluczeniem. Działania Biofarm w tym zakresie obejmują troskę o regularny wzrost wynagrodzeń naszych Pracowników. Nasz zespół ma także dostęp do prywatnej opieki medycznej. A ponadto stale angażujemy się także w organizację Szlachetnej Paczki, by wspierać osoby, które problem ubóstwa dotyka.

2.    Zero głodu 
Zgodnie z wytycznymi ONZ do 2030 roku świat powinien wyeliminować problem głodu. Masowe marnowanie żywności jest jednym z istotniejszych czynników zwiększającym nierówności w tym zakresie, dlatego Biofarm zapobiega marnowaniu żywności w firmie. Po imprezach integracyjnych przekazujemy pozostałą żywność do ośrodków przeznaczających ją osobom potrzebującym. Pozostałe po firmowych spotkaniach jedzenie, udostępniamy w kuchni do wspólnej konsumpcji. Dodatkowo Biofarm gwarantuje świeże owoce dla Pracowników w Centrali.

3.     Dobre zdrowie i jakość życia
Zdrowie to naczelna misja Biofarm: cel numer 3 z Agendy 2030 jest nam szczególnie bliski. Choć przewidywana długość życia człowieka zwiększyła się na przestrzeni ostatnich lat, społeczeństwo wciąż stoi przed wieloma wyzwaniami w zakresie walki o dobre zdrowie. Dlatego, z myślą o tworzeniu lepszej opieki zdrowotnej i warunków sanitarnych życia, Biofarm zorganizował Dzień Zdrowia dla Pracowników firmy w 2022 roku, Dzień Świadomości Cukrzycy w 2021 roku, a także przeprowadza badania profilaktyczne i dostarcza materiały edukacyjne dla Pracowników. Nasi Pracownicy mogą wziąć również udział w biegach lokalnych, dzięki czemu zachęcamy ich do niezbędnego dla zdrowia ruchu.
Angażujemy się też w inne, wspierające zdrowie i dobre samopoczucie inicjatywy. Pomogliśmy Fundacji TVN w budowie Centrum Psychiatrii Dzieci i Młodzieży. Na cel przekazaliśmy już 25 000 zł. Uważamy, że opieka psychiatryczna najmłodszych wymaga szczególnej uwagi i troski w naszym kraju.
Pandemia COVID-19 doświadczyła bardzo mocno polską ochronę zdrowia, dlatego zaangażowaliśmy się we wsparcie lekarzy, farmaceutów przekazując im środki ochrony osobistej, a szpitalom darowizny finansowe i lekowe. Na ten cel przeznaczyliśmy ponad 3,5 mln złotych. Co roku włączamy się również w działania WOŚP, które mają specjalne miejsce w naszym kalendarzu firmowych inicjatyw. 

4.    Dobra jakość edukacji 
W Biofarm stawiamy na efektywną edukację. Dużą wagę przykładamy do szkoleń i rozwoju naszych Pracowników. Wiemy, że każde dodatkowe warsztaty czy konferencje pomagają w tworzeniu inspirującego środowiska pracy. Dzięki dodatkowym studiom i szkoleniom w naszym zespole znajdują się eksperci w swoich dziedzinach. Ważnymi oraz cyklicznymi warsztatami dla naszego zespołu są zajęcia z pierwszej pomocy. Dzięki nim tworzymy bezpieczne środowisko pracy. 
Ponadto w obszarze społecznej odpowiedzialności szczególne miejsce zajmuje również edukacja dzieci. W celu zainteresowania dzieci naszych Pracowników matematyką i logiką zaprosiliśmy maluchy na warsztaty programowania, które odbywały się w Biofarm.
41 klubom sportowym w kraju, do których należy ponad 4000 młodych zawodników, zagwarantowaliśmy wsparcie w ramach programu Wspieramy zdrową rywalizację. Wierzymy, że edukacja sportowa promowana wśród najmłodszych zadba o ich zdrowie, chęć do nauki i podtrzyma zdrową rywalizację w dorosłym życiu.

5.    Równość płci
Likwidowanie nierówności w zakresie płac to obowiązek i wyzwanie dla każdego odpowiedzialnego społecznie biznesu. W Biofarm wynagrodzenia Pracownic i Pracowników są regularnie wyrównywane. Dbamy o to, by płace były jednakowe dla wszystkich osób na tych samych stanowiskach i z tą samą odpowiedzialnością za realizację zadań. Ponadto organizując Dzień Kobiet, nie zapominamy także o następującym po nim Dniu Mężczyzn, których program oparliśmy na promocji profilaktyki zdrowotnej. W 2022 roku współpracowała z nami dr Ewa Kaźmierczak, która edukowała Pracowników na temat badań – w tym również samobadań – a naszą Centralę odwiedził mammobus. 

6.    Czysta woda i warunki sanitarne 
ONZ podaje, że ponad 80% nieoczyszczonych ścieków wciąż dostaje się do rzek lub morza. W związku z tym, jednym z najważniejszych celów “Agendy 2030” jest poprawienie jakości wody poprzez skupienie się na usuwaniu zanieczyszczeń. Biofarm posiada własną podoczyszczalnię ścieków. Do maksymalnego ograniczenia złego wpływu ścieków na środowisko wykorzystujemy standaryzację parametrów i natlenienie nieczystości. Układ monitoringu podoczyszczalni realizujemy w oparciu o technologię GSM. 

7.    Czysta i dostępna energia 
Radykalne zmniejszenie poziomu emisji gazów cieplarnianych jest kolejnym priorytetem Agendy 2030. Aż 60% emisji CO2 pochodzi z samej energii, dlatego w Biofarm korzystamy z samochodowej floty hybrydowej, a do zasilania naszej siedziby wykorzystujemy zainstalowane na dachu panele fotowoltaiczne. W częściach wspólnych zamontowaliśmy z kolei czujniki światła, aby paliło się ono wyłącznie wtedy, kiedy jest niezbędne. Angażujemy też całą społeczność Pracowników w troskę o środowisko: zachęcamy, by wybierali się na wspólne spotkania jednym samochodem, zorganizowaliśmy Dzień Ziemi, aby podkreślić i promować pozytywne zachowania w trosce o naszą Planetę.

8.    Wzrost gospodarczy i godna praca 

Według obliczeń ONZ już w latach 2016-2030 na całym świecie będzie potrzebne aż 470 mln wakatów. Biofarm regularnie tworzy nowe miejsca pracy: w samym 2022 roku w Dziale Produkcji powstało ich 11. Rekrutując nowych Pracowników, dbamy również o pozycję firmy na rynku. Jesteśmy na nim obecni od 34 lat, w tym na 24 rynkach eksportowych. Stale wyrównujemy poziom wynagrodzeń i podnosimy płace Pracowników. Nie zapominamy też o edukacji: organizujemy zewnętrzne i wewnętrzne szkolenia dla Pracowników, aby dbać o ich rozwój.

9.    Innowacyjność, przemysł, infrastruktura 

ONZ postuluje włączenie do procesu rozbudowy infrastruktury wszystkich przedsiębiorstw, aby mogły przyczynić się do rozwoju przemysłu. Wkładem Biofarm w rozwój gospodarczy jest innowacyjność. W ciągu 13 lat przeznaczyliśmy ponad 100 mln zł na zakup i wykorzystanie nowoczesnej aparatury produkcyjnej. Dzięki temu wyposażeniu i zaangażowaniu naszych Pracowników, stworzyliśmy 13 zgłoszeń patentowych, co pozwoliło nam przygotować aż 80% własnych formulacji. Inwestujemy też w infrastrukturę, budując nową siedzibę firmy – będzie ona najnowocześniejszym zakładem farmaceutycznym w całej Europie. Powstanie park maszynowy z energią odnawialną, podoczyszczalnią ścieków i innymi rozwiązaniami wspierającymi dobry stan środowiska naturalnego. 

10.    Mniej nierówności 

Inkluzywność to domena rozwijającego się świata. Według ONZ realizacja 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ma trwale zlikwidować nierówności ekonomiczne, społeczne i środowiskowe. Biofarm realizuje to założenie, likwidując nierówności na różnych płaszczyznach. Już wcześniej wspominaliśmy o regularnym wyrównywaniu wynagrodzeń wśród kobiet i mężczyzn zajmujących stanowiska z tą samą odpowiedzialnością. Ponadto nasza pomoc dla klubów sportowych skierowana jest zarówno do zespołów żeńskich jak i męskich. 

11.    Zrównoważone miasta i społeczności 

Obecnie 3,5 mln ludzi mieszka w miastach. Zadbanie o to, aby były to miasta zielone, powinno być istotne dla wszystkich społecznie odpowiedzialnych biznesów. Z tego względu Biofarm zachęca do dbania o otaczającą nas roślinność. W 2022 roku zorganizowaliśmy Dzień Ziemi i zachęcaliśmy Pracowników do pielęgnacji i wyhodowania własnych ziół. Nie zapomnieliśmy też o edukacji najmłodszych, dlatego do dzieci z klubów sportowych włączonych program Wspieramy zdrową rywalizację wysłaliśmy rzeżuchę do samodzielnego wysiania. Zasadziliśmy także 14 650 krzewów i drzew w wielkopolskiej Ławicy i Grudziance. Więcej szczegółów dotyczących tej akcji znajduje się pod punktem „Życie na lądzie”.

12.    Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja 
Kluczowym działaniem na rzecz odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji jest edukowanie konsumentów. Biofarm zwiększa świadomość pacjentów na temat wiedzy o witaminie D, zachęca do rekomendowanej profilaktyki zdrowotnej i podkreśla, jak ważne jest zadbanie o wyrównany poziom tej witaminy w organizmie. Tak jak podkreślaliśmy, ważna jest dla nas edukacja. O tę edukację dbamy również poprzez regularne szkolenia dla naszych przedstawicieli medycznych i farmaceutycznych, dzięki czemu mogą oni służyć lekarzom najbardziej aktualną wiedzą. Dodatkowo wspieramy konferencje i wydarzenia w świecie medycyny i farmacji, aby wspierać polską ochronę zdrowia w dostępie do informacji. 

13.    Działania w dziedzinie klimatu 

Ten cel zakłada podjęcie pilnych działań, które pomogą zapobiec zmianom klimatu i ich skutkom. By skutecznie realizować to założenie, Biofarm zdecydował się na korzystanie z samochodowej floty hybrydowej, obejmującej 160 pojazdów. Jej kierowcy używają aplikacji Ecologic służącej do kontrolowania prędkości i monitorowania stylu jazdy, by mieć pewność, że jest on ekologiczny. Flota przedstawicielska napędzana dieslem emitowałaby 964 tony CO2 rocznie, natomiast flota hybrydowa emituje 808 ton CO2 rocznie. To pozwala zredukować roczną emisję aż o 16%. Ponadto korzystanie z tej aplikacji pomogło naszym kierowcom zadbać o bezpieczny styl jazdy i zminimalizować ryzyko wypadków samochodowych. 

14.    Życie pod wodą

ONZ przypomina, że ochrona oceanów, mórz i zasobów morskich jest konieczna w ramach walki o ogólny dobrostan środowiska. Należy uwzględnić eksploatację tych zasobów, która powinna być zrównoważona. Warto pamiętać, że dobry stan oceanów to także kluczowy aspekt skutecznej walki z ociepleniem klimatu: pochłaniają one aż 30% CO2 stworzonego przez ludzką działalność. Wśród listy zadań z Agendy 2030 dotyczących celu „Życie pod wodą”, znajdują się między innymi takie wyzwania jak: zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń wód, ochrona morskich i przybrzeżnych ekosystemów czy minimalizowanie skutków zakwaszania oceanów.

15.     Życie na lądzie 
Każdego roku Ziemia traci aż 13 mln hektarów lasów. Jednocześnie lasy są domem dla 80% wszystkich lądowych gatunków zwierząt, roślin i owadów. Dla Biofarm troska o światowe, a także polskie dziedzictwo naturalne jest niezwykle istotna. Aby ratować życie na lądzie,  przeprowadzaliśmy akcję nasadzania drzew i krzewów w rejonie osiedla Ławica i we wsi Grudzianka. W latach 2000-2004 łącznie zasadziliśmy 14 650 drzew i krzewów. Były to między innymi świerki pospolite, olsze czarne, jesiony wyniosłe czy róże dzikie. Jest to nasz wkład w odbudowywanie utraconych powierzchni leśnych: tylko w latach 2010-2015 Ziemia utraciła aż 3,3 mln hektarów lasów.

16.    Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje 
Silne, wspierające instytucje to fundament inkluzywnego i dobrze rozwijającego się społeczeństwa. Według ONZ stworzenie bezpiecznego i strzegącego praw człowieka społeczeństwa jest jednym z największych wyzwań Agendy 2030. Wiemy, że wojna odbiera równe szanse na rozwój i normalne życie wszystkim jej ofiarom, dlatego Biofarm już w marcu 2022 r. zaangażował się w pomoc Ukrainie. W pierwszej kolejności zatroszczyliśmy się o naszych Pracowników z Ukrainy. Zapewniliśmy, że jesteśmy gotowi do pomocy im oraz ich rodzinom. Ponadto przygotowaliśmy i zorganizowaliśmy 4 transporty humanitarne, W naszych transportach znalazły się również respirator i koncentrator tlenu, sprzęt technologiczny oraz w pełni wyposażone, profesjonalne apteczki do udzielania pierwszej pomocy. Zorganizowane przez Biofarm transporty humanitarne do Ukrainy pomagały dostarczyć leki i inne artykuły pierwszej potrzeby osobom poszkodowanym przez wojnę: było to 190 tys. opakowań produktów leczniczych. W naszych transportach znalazły się również respirator i koncentrator tlenu, sprzęt technologiczny oraz w pełni wyposażone, profesjonalne apteczki do udzielania pierwszej pomocy. Przeznaczaliśmy też 1 zł od sprzedaży każdego opakowania suplementów takich jak: Vigalex D3+K2, Vigalex Osteo czy Ginkofar Vital na wsparcie działań humanitarnych w Ukrainie. Organizowaliśmy też zbiórki żywności i pomoc finansową. 

17.    Partnerstwo na rzecz celów
Partnerstwo na rzecz celów zakłada integrację różnych interesariuszy w celu realizacji dobrych inicjatyw. My również jesteśmy otwarci na różnego rodzaju działania, które mają na celu dobro ludzi. Wszystkie transporty humanitarne dla Ukrainy były organizowane we współpracy z innymi firmami, fundacjami i instytucjami miejskimi. Byli to m.in. 
●    Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak,
●    Fundacja Each Life, 
●    członkowie Lions Club Poznań 1990, 
●    Krzysztof Wegenke - Prezes Maxfruit, 
●    Adam Żegota - Członek Zarządu Multeafil, 
●    Krzysztof Kozanecki i Paweł Słabolepszy - właściciele Product Plus Kozanecki, Słabolepszy
●    Wojciech Kruczyński - Prezes Zarządu i Agata Kluczyńska Sekretarz Klubu Sportowego Tri Tour.
Dzięki wspólnemu wysiłkowi udało się osiągnąć jeszcze więcej dla osób potrzebujących.

Społeczna odpowiedzialność jest wpisana w misję Biofarm od samego początku istnienia firmy. Od 2 lat staramy się o to, aby wszystkie nasze działania opierać na wytycznych 17 celów zrównoważonego rozwoju ONZ i namawiamy do tego naszych partnerów biznesowych oraz kontrahentów. Zależy nam na tym, aby nasza planeta była bezpiecznym miejscem dla nas, ale przede wszystkim przyszłych pokoleń, ponieważ w centrum naszych starań jest człowiek. 

*Więcej o założeniach Agendy 2030: www.un.org.pl

Udostępnij: